SWEL AB startades 1994 efter att bolagets delägare vid förstudier funnit att behovet av svensk elmaterial och installationsteknik i Litauen var mycket stort. Företaget bedömde att nyttjande av svenskt högkvalitativt material och metodik väsentligt skulle kunna öka säkerheten samt det ekonomiska värdet av litauisk byggproduktion. Idag arbetar SWEL AB med bygg- och utvecklingsprojekt i Östeuropa samt försäljning av högkvalitativt el-material inom Sverige och Skandinavien.