Antal kVA du behöver om du vill täcka ditt elbehov med*:
 
Huvudsäkring 10% 25% 50% 75% 100%
16 Amp 6 6 11 13 25
20 Amp 6 6 11 25 25
25 Amp 6

11

13

25

25

35 Amp 6 11 25 30 40
50 Amp 6 13 25 40 60
63 Amp 11 25 30 60 60
80 Amp 11 25 40 60 100
100 Amp 11 25 60 100 100
125 Amp 13 30 60 100 125
160 Amp 25 40 100 125 187.5
200 Amp 25 60 100 187.5 187.5
 
 

*Ovan siffror är ungefärliga och kan endast användas som vägledande. Optimalt är att mäta maxlasten på den anläggning man avser försörja. Observera att man endast kan belasta varje fas med en tredjedel av märklasten, vilket betyder att eventuella enfasbelastningar måste vara jämnt fördelade mellan faserna.